Neki od mojih radova

Izabrala sam mali deo svojih radova za ovaj portfolio.

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Strong Bull Logo

Strong Bull Logo

Gossip Extra FB Cover

Gossip Extra FB Cover

Gastroped

Gastroped

MR Photography Logo

MR Photography Logo

Black Barrel Logo

Black Barrel Logo

Pureborn Animacija #2

Pureborn Animacija #2

PEZER Logo

PEZER Logo

NADESA Logo

NADESA Logo

Malpi tiha knjiga

Malpi tiha knjiga

Lambert Brochure

Lambert Brochure

Pureborn Animacija #1

Pureborn Animacija #1

Sinderela - dečiji vrtić

Sinderela - dečiji vrtić

The Burden of Stroke (obeleživači)

The Burden of Stroke (obeleživači)

Pureborn Animacija #3

Pureborn Animacija #3

Dr Jesenka Grebenarović

Dr Jesenka Grebenarović

Soon Trending FB Cover

Soon Trending FB Cover

Beauty & Brains Logo

Beauty & Brains Logo

Cake Shop Logo

Cake Shop Logo

Centar za savremeno lečenje vena dr Dario Jocić

Centar za savremeno lečenje vena dr Dario Jocić

The Burden of Stroke Roll-up

The Burden of Stroke Roll-up

Rosanne Moler Postcard

Rosanne Moler Postcard

Your Greek Cousin (dizajn za web sajt)

Your Greek Cousin (dizajn za web sajt)

The Burden of Stroke Poster

The Burden of Stroke Poster

Safe Memorandum

Safe Memorandum

In Balance Accounting

In Balance Accounting

Action Plan for Europe Website

Action Plan for Europe Website

Y-SE&CO. Logo

Y-SE&CO. Logo

Bed & Breakfast Logo

Bed & Breakfast Logo

Action Plan for Europe (knjiga)

Action Plan for Europe (knjiga)

Pullball (flajer)

Pullball (flajer)

Elite Agent Workshop (flajer)

Elite Agent Workshop (flajer)

The Burden of Stroke (projekat)

The Burden of Stroke (projekat)

Glumijada

Glumijada

Pedijatrija Medilek tim memorandum

Pedijatrija Medilek tim memorandum

PEZER (vizit karta sa UV lakom)

PEZER (vizit karta sa UV lakom)

Crafty Cupboard Logo

Crafty Cupboard Logo

Ortho - dečiji oftalmolog

Ortho - dečiji oftalmolog

Grail Logo

Grail Logo

Super Voice Logo

Super Voice Logo

Alcohol - Free Pina Colada

Alcohol - Free Pina Colada

BPR Business Card

BPR Business Card

Choco & Cacao memorandum

Choco & Cacao memorandum

Snowflake Logo

Snowflake Logo

5 Ways to Lower Your Cholesterol

5 Ways to Lower Your Cholesterol

Design by faviconStudio Mzlaki
2017