Neki od mojih radova

Izabrala sam mali deo svojih radova za ovaj portfolio.

Malpi tiha knjiga

Malpi tiha knjiga

Choco & Cacao memorandum

Choco & Cacao memorandum

Pureborn Animacija #3

Pureborn Animacija #3

Action Plan for Europe (knjiga)

Action Plan for Europe (knjiga)

Glumijada

Glumijada

Gossip Extra FB Cover

Gossip Extra FB Cover

Black Barrel Logo

Black Barrel Logo

SolAmbiance Website

SolAmbiance Website

Sinderela - dečiji vrtić

Sinderela - dečiji vrtić

Pullball (flajer)

Pullball (flajer)

The Burden of Stroke (projekat)

The Burden of Stroke (projekat)

Strong Bull Logo

Strong Bull Logo

Ortho Studio Beograd

Ortho Studio Beograd

Action Plan for Europe Website

Action Plan for Europe Website

BPR Business Card

BPR Business Card

Y-SE&CO. Logo

Y-SE&CO. Logo

The Burden of Stroke Poster

The Burden of Stroke Poster

Gastroped

Gastroped

MR Photography Logo

MR Photography Logo

Your Greek Cousin (dizajn za web sajt)

Your Greek Cousin (dizajn za web sajt)

Super Voice Logo

Super Voice Logo

Soon Trending FB Cover

Soon Trending FB Cover

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Pedijatrijska ordinacija Dr Raketić

Bed & Breakfast Logo

Bed & Breakfast Logo

Beauty & Brains Logo

Beauty & Brains Logo

The Burden of Stroke (obeleživači)

The Burden of Stroke (obeleživači)

PEZER Logo

PEZER Logo

Lambert Brochure

Lambert Brochure

Alcohol - Free Pina Colada

Alcohol - Free Pina Colada

Ortho - dečiji oftalmolog

Ortho - dečiji oftalmolog

Cake Shop Logo

Cake Shop Logo

NADESA Logo

NADESA Logo

5 Ways to Lower Your Cholesterol

5 Ways to Lower Your Cholesterol

Progovorilica

Progovorilica

Pedijatrija Medilek tim memorandum

Pedijatrija Medilek tim memorandum

Crafty Cupboard Logo

Crafty Cupboard Logo

Rosanne Moler Postcard

Rosanne Moler Postcard

The Burden of Stroke Roll-up

The Burden of Stroke Roll-up

Pureborn Animacija #1

Pureborn Animacija #1

Snowflake Logo

Snowflake Logo

Grail Logo

Grail Logo

Safe Memorandum

Safe Memorandum

In Balance Accounting

In Balance Accounting

PEZER (vizit karta sa UV lakom)

PEZER (vizit karta sa UV lakom)

Elite Agent Workshop (flajer)

Elite Agent Workshop (flajer)

Pureborn Animacija #2

Pureborn Animacija #2

Design by faviconStudio Mzlaki
2017